UNESCO over filosofieonderwijs

De VN-organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschap promoot wereldwijd de waarde van degelijk filosofieonderwijs. Op deze pagina vindt u artikelen over de bezigheden en standpunten van UNESCO, maar ook uitgaven van UNESCO zelf die dieper ingaan op de kansen van filosofieonderwijs. 

Inleidend

Willy Poppelmonde – De verhouding UNESCO-filosofie
Als u al wat meer op deze website heeft rondgekeken, is het u ongetwijfeld opgevallen dat UNESCO filosofie in het algemeen en organisaties als VEFO in het bijzonder een warm hart toedraagt. Maar waarom is dat eigenlijk zo?
In dit korte document vindt u een antwoord op deze vraag.

Herman Lodewyckx – UNESCO
In dit artikel worden de standpunten van UNESCO wat betreft filosofieonderwijs beschreven. Daarnaast doen enkele deskundigen aanbevelingen aan lidstaten, de Europese Commissie, filosofieleerkrachten en UNESCO zelf. Het artikel sluit nauw aan bij de visie van VEFO. 
U vindt het artikel hier.

0 950000B Foto Van Droit

Verdiepend

Roger-Pol Droit – Philosophy and Democracy in the World
Dit boek gaat over de verhouding tussen filosofieonderwijs en democratische processen in onze moderne samenleving. Als uitgangspunt wordt een verzameling aan data uit 66 landen over de hele wereld genomen. Dit boek is dus een schat aan informatie voor wie meer wil weten over filosofieonderwijs in het buitenland. 
U kunt het boek hier terugvinden.

UNESCO – Intersectoral Strategy on Philosophy
Dit document bevat de strategie van UNESCO wat betreft filosofie. Zo wil de organisatie filosofische dialoog, filosofieonderwijs en filosofische kennis promoten. Het belang van filosoferen ligt voornamelijk in het feit dat het een ‘ware oefening in de vrijheid’ is. 
Hier kunt u het document lezen.

UNESCO – Philosophy: a School of Freedom 
In deze uitgave van UNESCO is wereldwijde informatie over filosoferen met kinderen en jongeren gebundeld. Alle leeftijdsgroepen en landen komen aan bod: van peuters tot universiteitsstudenten en van Burundi tot Zweden. 
Het boek vindt u hier.

UNESCO – Philosophy Manual: a South-South Perspective
In deze handleiding worden filosofische reflectieve en interculturele dialoog verweven. Het boek bevat talloze voorbeelden van minder bekende filosofische tradities. De uittreksels uit filosofische documenten en de bondige beschrijvingen van filosofische problemen kunnen dienen als bron van informatie voor leraren filosofie die eens een niet-Westers perspectief aan bod willen laten komen in hun lessen. 
U kunt de handleiding hier bekijken.

0 970400B Foto Voor Een School Voor Vrijheid