Visie en doelstellingen

VEFO, het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs, pleit voor meer en beter filosofieonderwijs in Vlaanderen.

VEFO wenst een kwaliteitsvolle integratie van filosoferen met kinderen en jongeren in het hele leerplichtsonderwijs. Om dit doel te verwezenlijken is aandacht voor filosofie en filosoferen in de lerarenopleiding noodzakelijk. Daarnaast streeft VEFO naar een algemeen vormend vak filosofie in de derde graad van het secundair onderwijs.

Capturing The Human Heart 227847

VEFO en UNESCO

Waar VEFO zich bekommert om filosofieonderwijs in Vlaanderen, pleit UNESCO wereldwijd voor degelijk filosofieonderwijs. De UNESCO bevordert de filosofie en het filosofieonderwijs, omdat filosofie het kritisch, creatief en onafhankelijk denken bevordert en bijdraagt tot een beter begrip van de wereld. Bovendien bevordert filosofie de tolerantie en vrede. Ze verheldert immers de concepten die achter de principes en waarden zitten waarvan de wereldvrede afhangt: democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid. De verdiensten van filosofie die door UNESCO beschreven worden, spelen ook een belangrijke rol in de visie van VEFO. 

Aaron Burden Kleurend Kind

VEFO heeft zijn wortels in het UNESCO-programma 'Filosofie en democratie in de wereld'. Op de internationale studiedagen die UNESCO in 1995 in Parijs organiseerde schreven de deelnemende landen een verklaring waarin ze zich ertoe verbinden om goed filosofieonderwijs te organiseren: de UNESCO verklaring van Parijs voor de filosofie.

Onder Achtergrondliteratuur vindt u UNESCO-publicaties over filosofieonderwijs. Activiteiten en realisaties biedt meer informatie over de relatie tussen VEFO en UNESCO.

Hier leest u meer over UNESCO en filosofie en de UNESCO World Philosophy Day, op de derde donderdag van november.

Aaron Burden Pen

Filosofieonderwijsresolutie van het Vlaams Parlement

In deze resolutie van het Vlaams Parlement uit 2002 vraagt het parlement aan de regering om werk te maken van “kleine, maar ernstige stappen in de richting van eerlijke kansen voor filosofieonderwijs in Vlaanderen”. De resolutie werd goedgekeurd door alle toenmalige Vlaamse democratische partijen. VEFO hield mee de pen vast bij het ontwerp van deze resolutie en tot op vandaag is de tekst voor ons actueel en richtinggevend.

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de resolutie vond in 2013 een gedachtewisseling plaats tussen VEFO en de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Als basis diende een uitvoerig rapport waarin VEFO o.a. drie kernvragen probeert te beantwoorden: (1) Is er vandaag in het Vlaamse onderwijs plaats voor filosofieonderwijs? (2) Kan men het filosofieonderwijs – voor zover er in de scholen plaats voor is – kwaliteitsvol noemen? (3) Is er vandaag in het Vlaamse onderwijs degelijk filosofieonderwijs voor iedereen? Hier leest u het verslag van de gedachtewisseling.