Bestuur en statuten

Op deze pagina vindt u naast de statuten van de VZW VEFO een overzicht van de huidige bestuursleden.

Raad van bestuur

De leden van de huidige raad van bestuur zijn: 

Willy Poppelmonde (voorzitter)
Herman Lodewyckx (ondervoorzitter)
Emma Moormann (Vakgroep wijsbegeerte - Universiteit Antwerpen)
Goedele De Swaef
Griet Galle (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte – KU Leuven)
Jonathan Lambaerts (Thomas More Geel)
Jasper Van de Vijver (Vakgroep wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen)
Luc Braeckmans (Vakgroep wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen)
Nynke van Uffelen 
Peter Visser (Vakgroep wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen)

Aaron Burden Pen

Statuten

Het Vlaams UNESCO netwerk voor filosofieonderwijs en democratie werd opgericht op 8 oktober 1998 door leden van de volgende instellingen en organisaties:

 • het Hoger instituut voor Wijsbegeerte (HIW) – KU Leuven
 • de Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap – Universiteit Gent
 • de Vakgroep wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen
 • de Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen – VUB
 • het UNESCO centrum Vlaanderen te Antwerpen.
Vefoballon

Vanuit dit Vlaams UNESCO netwerk werd op 19 oktober 2002 het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs (VEFO) opgericht, met de rechtsvorm van een feitelijke vereniging. Onder de oprichters bevonden zich onder andere vertegenwoordigers van de volgende instellingen en organisaties:

 • het Hoger instituut voor Wijsbegeerte (HIW) – KU Leuven
 • de Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap – Universiteit Gent
 • de Vakgroep wijsbegeerte – Universiteit Antwerpen
 • de Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen – VUB
 • de Association Internationale des Professeurs de Philosophie
 • Zeno, centrum voor praktische filosofie vzw
Vliegende Ballonnen

In 2006 werd de vzw VEFO opgericht (als voortzetting van de feitelijke vereniging VEFO).

Artikel 3 in de statuten luidt als volgt:

De Vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, filosofieonderwijs in Vlaanderen te realiseren. De interne richtinggevende basistekst is de tekst van de Resolutie van het Vlaamse Parlement van 19 december 2002, stuk 1138 (2001-2002 nr 3) betreffende het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen. Deze tekst kan verder worden uitgewerkt door de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering van VEFO vzw bestaat uit de vaste leden. Ieder die de doelstellingen van VEFO onderschrijft, kan sympathiserend lid worden van de vereniging.