Onder wijsgeren: video's voor leraars filosofie

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) heeft video’s gemaakt voor leraars die in de tweede graad van het middelbaar onderwijs filosofie zullen geven.

Uil Graffiti

Vanaf het schooljaar 2021-22 wordt filosofie geïntroduceerd in de tweede graad van de richtingen Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) heeft video's gemaakt voor leraars. In de video's geven postdocs en professoren uitleg over de filosofische begrippen, visies en thema’s van de eindtermen en leerplannen van de tweede graad en over didactiek van de filosofie. Elke video duurt ca. één uur.

Een eerste reeks van negen video's is al beschikbaar, een tweede reeks verschijnt eind juni.

Hier vind je meer info en vind je de video's.