Nieuws

Hier vindt u nieuws over VEFO, over filosofieonderwijs in en buiten Vlaanderen, over studiedagen en opleidingen i.v.m. filosofie en filosoferen met kinderen en jongeren en over publicaties i.v.m. filosofieonderwijs.