Lesmap Filosofie in de Spiegel

Via de website van Plantyn kan je een gratis lesmap filosofie voor de derde graad van het secundair onderwijs downloaden.

Spiegel

De lesmap Filosofie in de Spiegel biedt materiaal om vakoverschrijdend aan actief filosofieonderwijs te doen in de derde graad.

  • Leerlingen bereiden zelf een filosofiesessie voor andere leerlingen voor.
  • Met een kant-en-klare leesopdracht (of leestoets), onafhankelijk van de lesmap.
  • De map zet vanuit de lessen en de concrete eindtermen Nederlands in op actief burgerschap, cultuur- en filosofieonderwijs, met het Cultuur in de Spiegelmodel (CiS) als kader.