VEFO-intervisie voor leraars filosofie - thema: evaluatie

VEFO organiseert op 15 jan. een intervisie over evaluatie voor leraars die het vak filosofie geven.

Intervisie

Vanaf dit schooljaar organiseert VEFO intervisies voor leraars die het nieuwe vak filosofie geven in Humane wetenschappen of Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

We horen dat leraars filosofie vragen hebben rond hoe ze kwaliteitsvol kunnen evalueren binnen het vak filosofie. Daarom organiseert de VEFO-werkgroep secundair onderwijs op zaterdag 15 januari (9.30u of 10u tot 12u) een tweede intervisie voor leraars die het nieuwe vak filosofie geven. Het thema is deze keer ‘evaluatie’.

Tijdens de intervisie stellen leraars filosofie enkele evaluatievormen voor die ze in het derde jaar gebruikt hebben. Er is ook tijd voor uitwisseling van ervaringen en vragen onder de deelnemende leerkrachten.

Deelnemers kunnen bij inschrijving aangeven of ze het liefst online of fysiek deelnemen en op welke locatie: Gent (Rozier 44) of Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte). Afhankelijk van het aantal deelnemers en hun antwoorden vindt de intervisie online, op één of op verschillende locaties plaats.

Voor VEFO-leden zijn alle intervisies gratis. Graag inschrijven via deze link voor 5 januari: Inschrijvingslink