Intervisie leraars filosofie op 9 oktober

VEFO organiseert vanaf dit schooljaar intervisies voor leraars die het nieuwe vak filosofie geven in Humane wetenschappen of Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

Intervisie

Enkele leraars-vrijwilligers bereiden lessuggesties voor en we bieden ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Op zaterdag 9 oktober vindt een eerste intervisie plaats i.v.m. een thema uit de eindtermen en leerplannen filosofie voor de tweede graad, nl. wijsgerige antropologie: monisme en dualisme. We organiseren dezelfde intervisie in Leuven (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kardinaal Merchierplein, 9:30u-12u), Antwerpen (Koepelzaal van de Antwerp School of Education, Venusstraat 35, 14u-16.30u) en Gent (Boekentoren, Rozier 9, 9:30-12u). De intervisies zullen gratis zijn voor leden van VEFO.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze inschrijvingslink.