Handboek Vakdidactiek filosofie

Bij Boom verscheen het eerste Nederlandstalige handboek over filosofie in het secundair onderwijs.

Filosofie Op School

Berendsen, Desiree, Natascha Kienstra, Floor Rombout, en Kirsten Poortier, red. Filosofie op school: Handboek Vakdidactiek filosofie. Amsterdam: Boom, 2021.

Het boek, met teksten van verschillende Nederlandse en Vlaamse leraars en vakdidactici, is zowel bedoeld voor beginnende als meer ervaren leraars filosofie. Het bevat enkele praktijkvoorbeelden, maar vooral theoretische teksten. Bijvoorbeeld over kritisch denken, het filosofisch gesprek, het schrijven van een filosofisch essay, filosofisch lezen, gedachte-experimenten, toetsen, burgerschapseducatie, filosofie in de onderbouw, geschiedenis en actualiteit van het vak filosofie in Vlaanderen.

Voor de Vlaamse lezer kan het goed zijn om het volgende te weten i.v.m. het Nederlandse onderwijs:

  • voortgezet onderwijs = secundair onderwijs
  • docent = leraar
  • In Nederland is filosofie een keuzevak in het vierde, vijfde en zesde jaar. Er wordt een centraal eindexamen ingericht.
  • Cito = organisatie die eindexamens opstelt
  • onderbouw = eerste, tweede en derde jaar; bovenbouw = vierde, vijfde en zesde jaar
  • vwo (6 jaren) bereidt voor op universitair onderwijs, havo (vijf jaren) bereidt voor op hoger onderwijs; vmbo is beroepsonderwijs

Hier vind je meer informatie over het boek. Je kan er ook de inhoudstafel terugvinden.