Filosoferen over kunst in het S.M.A.K.

Op zaterdag 25 mei kunt u deelnemen aan een filosofisch bezoek van de tentoonstelling Highlights for a Future in het S.M.A.K. in Gent. Het bezoek en het daaropvolgende gesprek zullen begeleid worden door Goedele De Swaef.

Het bezoek aan de tentoonstelling wordt gecombineerd met een filosofisch gesprek in groep. In antwoord op de uitgangsvraag wat de tentoonstelling ons leert over het leven, ontstaat een filosofische dialoog die de betekenis van onze ervaring onderzoekt. Wanneer raakt kunst? Is elke esthetische ervaring uniek? Is elke interpretatie ‘juist’? Voldoende grondstof voor een filosofisch onderzoek, waarbij we ons denken aanscherpen en onze gedachten beargumenteren. U bent van harte welkom om dat mee te komen onderzoeken.

Datum en tijd: zaterdag 25 mei, 11:00 - 12:30

Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Photo 1522878308970 972Ec5Eedc0D