Feest van de Filosofie op 6 april 2019

Op zaterdag 6 april 2019 organiseren het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kunstencentrum STUK en 30CC het tiende Feest van de Filosofie, met als thema: met falen en opstaan.

Letterbeeld2019

Het Feest van de Filosofie focust dit jaar op de mens als koorddanser tussen het geslaagde en het mislukte leven, tussen euforie en pijn, tussen komedie en tragedie. Centraal staat de kwetsbaarheid en de broosheid die de menselijke conditie kenmerken, en het eeuwige gestuntel en falen die ons deel zijn. Klassiek wordt dit falen begrepen als een tekort, als zwakheid of als het negatief van succes en roem. Dat terwijl de menselijke kwetsbaarheid en falen wellicht eerder de weg naar ontwikkeling, groei, innovatie en creativiteit vormen.

‘Wat me niet doodt, maakt me sterker’, stelde Friedrich Nietzsche. Dat tegenslagen, falen en mislukkingen niet zelden nieuwe mogelijkheden scheppen, wordt niet enkel duidelijk in ons persoonlijke leven. Mislukkingen leiden immers ook in wetenschap, kunst en cultuur tot nieuwe ontwikkelingen en ongeziene mogelijkheden. ‘Met falen en opstaan’ probeert de mens zichzelf steeds te overwinnen om opnieuw beter te doen.

Waarom is er zo’n taboe rond falen en kwetsbaarheid? Waarom zijn we in de ban van idealen van perfectie en succes, vaak in weerwil van de weerbarstige en fragiele realiteit? Hoe kunnen we onszelf verzoenen met ons ‘falen en weer opstaan’? We reflecteren over de plaats van kwetsbaarheid, fragiliteit en mislukking, in het leven van alledag, maar evenzeer in domeinen als kunst, literatuur en wetenschap.

Om 13u30 geeft de Franse filosoof Jacques Rancière de openingslezing in Aula Andreas Vesalius. Nadien staan in STUK workshops, panelgesprekken en lezingen op het programma, gevolgd door een film en het Cul-de-Sac concert van Frederik Croene, allemaal rond het thema. Met Dirk De Wachter, Indra Struyven, Walter Weyns, Barbara Raes, Jan Dirk Baetens, Celia Groothedde Ledoux, Peter Venmans, Pieter Adriaens, Thomas Decreus, Matthias Somers, Katrien Schaubroeck en vele anderen.

Praktisch

Feest van de Filosofie 2019 – Met falen en opstaan Zaterdag 6 april 2019  van 13u30 tot 22u

Leuven: Aula Andreas Vesalius & STUK NIEUWE LOCATIE openingslezing

Tickets en info: www.feestvandefilosofie.be

Meer informatie

Georganiseerd door het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) i.s.m. STUK Kunstencentrum en 30CC. Met de steun van Uitgeverij Peeters, Cinema ZED en de Maand van de Filosofie.

Het Feest van de Filosofie maakt deel uit van de Maand van de Filosofie die in Nederland al een aardige reputatie heeft opgebouwd. In 2019 organiseert het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte al voor de tiende maal ook in Vlaanderen een evenement binnen deze Maand van de Filosofie.