Controversiële onderwerpen in de klas

Recent zijn in Vlaanderen twee boeken verschenen over hoe je als leraar controversiële onderwerpen kan bespreken in de klas. Daarin is aandacht voor een filosofische invalshoek.

Blauwe Wolken

In Omgaan met controverse en polarisatie in de klas (2018) van Maarten van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) wordt het filosofisch gesprek voorgesteld als een mogelijke methodiek.

Leerling of bekeerling: Radicalisering in de klas (2017) van Kristof Van Rossem bevat uitgewerkte lessen waarin eveneens het filosofisch gesprek wordt voorgesteld en er aandacht is voor kritisch denken.