Lesmateriaal voor het opleiden van filosofische gespreksleiders in het hoger onderwijs

Zoekt u als leraar materiaal om u te bekwamen in het leiden van een filosofisch gesprek in uw klas? Zoekt u lesmateriaal om toekomstige leraars op te leiden tot filosofisch gespreksleider? Hier vindt u lesvoorbereidingen en verwijzingen naar literatuur.

Lesvoorbereidingen

Feest Filosofie 2017 4

De rol en de houding van de filosofische gespreksleider

De rol van de leraar tijdens een filosofisch gesprek is totaal anders dan tijdens het onderwijsleergesprek of het kringgesprek. Op filosofische vragen weet ook de leraar het juiste antwoord niet en helpt hij de leerlingen zelfstandig na te denken door verder te vragen, te parafraseren, samen te vatten, ...

Hier vindt u het eerste deel uit een hoofdstuk over de didactiek van het filosoferen: wat is de rol en de houding van de filosofische gespreksleider? Wat is een filosofisch onderzoeksgesprek?

Deze tekst is ontleend aan een boek uit de VEFO-handboekenreeks: Poppelmonde, W., en Wyffels, D., m.m.v. Visser, P. en Vandendriessche, D. 2008. Klassevol filosoferen: Handboek voor leerkrachten. Mechelen: Plantyn, pp. 37-47. Uitgeverij Plantyn was zo vriendelijk VEFO de toestemming te geven deze tekst hier aan te bieden. Hier vindt u meer informatie over de VEFO-handboekenreeks voor basis-, secundair en hoger onderwijs.  

Rawpixel Com 196464

Literatuur omtrent het opleiden tot filosofisch gespreksleider

Poppelmonde, W., en Wyffels, D., m.m.v. Visser, P. en Vandendriessche, D. 2008. Klassevol filosoferen: Handboek voor leerkrachten. Mechelen: Plantyn. Hier vindt u meer informatie over dit boek.

Voor meer literatuur i.v.m. het leiden van een filosofisch gesprek met kinderen of jongeren, zie lesmateriaal voor filosoferen in het basisonderwijs en lesmateriaal voor filosoferen in het secundair onderwijs.