Lesmateriaal

Zoekt u lesmateriaal om zelf te filosoferen met uw leerlingen in het lager of middelbaar? Zoekt u literatuur om uw les filosofie voor te bereiden? Hier vindt u materiaal voor filosoferen in het lager en secundair onderwijs en voor filosofie als vak. Daarnaast kan u hier ook literatuur raadplegen over de didactiek van filosoferen met kinderen en jongeren en filosofie als vak voor (toekomstige) leraars.

VEFO-handboekenreeks

Bij uitgeverij Plantyn (Mechelen) verschenen in 2008 onder impuls van VEFO vier boeken met uitgewerkte lessen en een didactisch totaalconcept voor filosofieonderwijs in de Vlaamse klassen: 

  • een leidraad voor filosoferen in het basisonderwijs
  • een leidraad voor filosoferen in het secundair onderwijs
  • een inleiding in filosofische thema’s voor het vak filosofie in de derde graad van het secundair onderwijs (met een handleiding voor de leraar)
  • een handleiding voor leraars of leraars in opleiding waarin de didactiek van filosoferen met kinderen en jongeren wordt uitgelegd.